Yum-cha, Sek-fan, Dim-sum...Hong Kong Shenzhen here we come, eat-shop-play.